بـــــــــــرزنـد

پایگاه اطلاع رسانی منطقه برزند

طایفه ی قوجا بیگلو

قوجه بیگلو: این طایفه از جنوب خاک عثمانی(ترکیه کنونی) به ایران مهاجرت کرده و از قزلباش های شاه اسماعیل

 

به شمار میرفتند که در جنگ ایران و عثمانی به نفع ایران و شاه اسماعیل جنگیده و حماسه ها افرین

+ نوشته شده در  91/01/03ساعت 22:47  توسط رسول  | 

نوروالله بیگ قوجه بیگلو

نوروالله بیگ قوجه بیگلو :از مشاهیر بسیار معروف ایل شاهسون و  از رجال و فرماندهان سپاه ایران در دوره ی 

 

سلطنت محمد شاه و ناصر الدین شاه قاجاراست.

 

نوروالله بیگ پسر علی حسن از احفاد قوجه بیگ و بنیانگذار طایفه ی مسما به اسم خود در ایل شاهسون بود

 

که حدود پنجاه سال با اقتدار و جاه و جلال بر خاندان خود سر پرستی کرد.

------------------------------------------------------------------------------------------------

دوره ی نوجوانی و حتی کودکی او مصادف با جنگ های خونین فرزندان قوجه بیگ بود

 

و با چشمان خود قطعه قطعه شدن پدر و عمو ها و بنی اعمام خود را دیده و کینه و عقده ها را با قتل و کشتار

 

و غارت و چپاول بنی اعمام و جنگ و مبارزه با نیروهای دولتی ایران و مرزبان اشغالگر روسیه خالی کرد

 

زندگی و شخصیت حقیقی نوروالله بیگ با توجه به انبوه گزارش ها و نوشتجات ماموران روسیه و حکمران

 

اذربایجان و اردبیل بر ضد او در هاله ای از ابهام قرار گرفته است از یک سو او را به عنوان فرمانده رشید

 

سواران جنگجوی شاهسون در میادین در مرزهای روسیه و قلمرو ایل شاهسون چهره ی انسانی یاغی

 

غارتگر و شرور را از او ترسیم کرده اند.

 

در دوره ی محمد شاه قاجار (1250-1264 ق) نوروالله خان در جنگ با اوزبک ها افغان ها و ترکمن ها به عنوان

 

فرمانده واحدهایی از سواران شاهسون شرکت داشته و رشادت ها از خود نشان داده بود.

 

به گزارش رضا قلی خان هدایت در یکی از این عملیات ها جنگ چنان مغلوبه شد که سواران طرفین چون

 

تار و پود به یکدیگر اختلاط و ارتباط جستند و در ان محاربه نوروالله خان شاهسون که سر کرده ای مرادافکن

 

و دلیری صف شکن بود جنگی رستمانه کرد و بسیاری از ان سواران را بر خاک افکند او در میدان عملیات دیگر

 

جلادتی به کمال ظاهر ساخته و دشمنان را پراکنده کرده بود.

 

در این دوره از تاریخ زندگانی نوروالله بیگ مورخان متقدم دوره ی قاجار از شجاعت و رشادت و دلاوری نوروالله

 

سخن گفته اند.

 

نوروالله بیگ در جریان اختلاف های خاندان قاجار به تخت نشانیدن ناصرالدین شاه در سال 1264 ق نیز نقش

 

موثر و تعیین کننده داشت و حاجی میرزا اقاسی صدر اعظم  وقت را که مخالف سلطنت ناصر الدین شاه بود

 

تعقیب و اسباب و اموال او را غارت کرد و به خاطر همین دخالت کار ساز بود که تا پایان عمر حامیانی در تهران

 

و در بار ناصرالدین شاه داشت و در مواقع خطر به تهران میرفت و سخت ترین مشکل ها را حل میکرد.

 

نورو الله بیگ هشت پسر داشت به نام های: محمد بیگ و امیر خان و احمد خان و بایندر و طرلان و ماشاالله و

 

انشا الله و بهرام خان که هر یک از انان در نوع خویش سرکردگانی بزرگ در طایفه ی قو جه بیگلو به شمار

 

میرفتند که از معروف ترین و شجاع ترین فرزند نوروالله بیگ به بهرام خان میتوان اشاره کرد که بزرگ سواری زبده

 

و سرکرده ای معروف و شجاع در طایفه قوجه بیگلو به شمار میرفت.

+ نوشته شده در  91/01/03ساعت 22:46  توسط رسول  | 

بهرام خان قوجابیگلو

بهرام خان قوجه بیگلو: بزرگمردی از تبار اصلان خان روملو و سرکرده ای غیرتمند از نسل قوجه بیگلو هاست 

 

او فرزند مردی بود که بیش از پنجاه سال از عمر خود را در میدان مبارزه و جنگ سپری کرده بود

 

بهرام خان در میان هشت فرزند نوروالله بیگ قوجه بیگلو از نظر سنی کوچک ترین انها محسوب میشد

 

اما همه ی صفات شجاعت و جسارت و دلاوری پدر را به ارث برده بود  و در این میان وارث درگیری های ایلی

 

و غارت و چپاول ایلات و طوایف دیگر نیز شده شده بود به طوری که در دوره ی سرپرستی او بر طایفه ی

 

نوروالله بیگلو شدیدترین جنگ ها و در گیری ها ی قوجه بیگلو ها با حاجی خواجه لو ها گیگلو ها و ایلات اردبیل

 

و خلخال به وقوع پیوست

 

بعد از در گذشت نوروالله بیگ فرزند ارشدش محمد بیگ جانشین پدر شد و حدود پانزده سال بر خاندان

 

بیگ زادگان نوروالله بیگ لو به طور مشترک با سردارخان بر کل طایفه ی قوجه بیگلو ریاست کرد

 

اوازه ی بهرام خان قوجه بیگلو با پیدایش نهضت مشروطه خواهی و فعالیت ازادیخواهان در اردبیل و مشکین

 

بیشتر شد به طوری که هیبت و ابهت او لرزه بر اندام طرفداران مشروطه و نظام جدید در اداره ی امور کشور

 

می انداخت حقیقت این است که بهرام خان از همان اوایل فعالیت مشروطه خواهی در مشکین و اردبیل

 

به مخالفت و قلع و قمع انها بر خاست ازادیخواهان از ترس او جرات فعالیت در مشکین شهر و قلمرو

شاهسون ها را پیدا نمی کردند.

+ نوشته شده در  91/01/03ساعت 22:42  توسط رسول  | 

دسته بندی طوایف

در اینجا طوایف را از نظر ثروت به تر تیب دسته بندی میکنیم:

 

1.طایفه ی طالش میکائیلو با ریاست فرض الله بیگ پاشایی.

 

2.طایفه ی گیگلو برادر کوچکتر حاتم خان به نام محمود خان مال و ثروت زیادی داشت.

 

3. طایفه ی عیسی لو با ریاست امیر اصلان بیگ.

 

4. طایفه ی الارلو با ریاست حسین اقا خان.(که بعدها مال وثروتش توسط نیروهای روسی مصادره شد.)

 

5. طایفه قره داغلو با ریاست مصطفی خان.

 

6. طایفه ی اجیرلو بعدها در دوران جوانی قوتاز شاهین با ریاست محدود ایشان.

 

7. طایفه ی قوجه بیگلو در زمان ریاست علی خان.

 

8. طایفه ی حاج خواجه لو در زمان جواد خان و حضرتقلی خان.

 

9. طایفه ی زرگر که در اواخر دوران قاجار به کلی منحل وبه عنوان تیره طالش میکائیلو قرار گرفت.

 

به طوری که تمام قشلاقشان و ییلاقشان و نیمی از زمین زراعیشان دست طایفه طالش میکائیلو افتاد.

+ نوشته شده در  91/01/03ساعت 22:36  توسط رسول  | 

مطالب قدیمی‌تر